wzór rozwiązania umowy z Telekomunikacją

Feidie - pierwszy wpis

Temat: Era - Można Zrywać Umowy Promocyjne!? felerny "upgrade" regulaminu
Polecam pierw przeczytać: http://telefon.gsm.pl/telekomunikacja/2173...mentarze/3.html a tutaj wzory pism: http://telefon.gsm.pl/telekomunikacja/2176...siecia-era.html Swoją drogą właśnie się dziwiłem co to mi ostatnio przyszło - siakiś regulamin ;o Przydałoby mi się zerwać umowę w kwietniu (mam do sierpnia). Tylko ciekawe skoro "Niestety na infolinii - odpowiadaja, ze nie ma podstaw prawnych do rozwiazania umowy z PTC (Erą) poniewaz regulamin nie zostal zmieniony, a jedynie uzupełniony." No ale...
Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=229209Temat: Aktualności II
" /> ">Na wszelki wypadek kilkakrotnie przeczytalem to pismo i z tego co rozumiem wskazuje ono przede wszystkim na razaco nierowne traktowanie wchodzacych i wychodzacych z kosciola. Rownie dobrze podpisujac umowe o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych operator moglby wzorem KRK stosowac rozne sztuczki triki i wybiegi aby tylko nie pozwolic ci odejsc i na sile uszczesliwiac cie swoimi uslugami, dzieki regulacjom prawnym operatorzy nie moga tak robic i najwyzszy czas zabrac sie za pozostale organizacje ktore utrudniaja zycie polakom. W normalnych krajach państwo ingeruje tylko wtedy, jeżeli umowa lub członkostwo wiąże się dla "delikwenta" ... że popieram rozwiązania polskie, tylko nie widzę porównania do przykładowego abonamentu. Ale o tym pisałem już TUTAJ.
Źródło: dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=16349


Temat: WAŻNE!!!! zmiana regulaminu w erze
johnnyw81 napisał/a: Mogę wystąpić do sądu, bez płacenia kary umownej. Do sądu występuje o stwierdzenie nieistnienia zobowiązania. może jakiś wzór wniosku lub pozwu ? nie mam konkretnego wzory dowiedziałem się tego od Miejskiego Rzecznika Konsumenta johnnyw81 napisał/a: tak sobie myślę, że to chyba zaczyna być celowe wprowadzanie w błąd dla osiągnięcia korzyści... a w takim wypadku to już nie pod Prawo Telekomunikacyjne zaczynają podchodzić, a pod Kodeks Karny... jakie argumenty i dowody można byłoby przedstawić prokuraturze zgłaszając taką sprawę? np. W tym miejscu zaznaczam, że jedynie zmiana warunków umowy umożliwia Klientowi skorzystanie z ... ERA swoim oficjalnym stanowiskiem może wykroczyć "trochę" poza Prawo Telekomunikacyjne... [ Dodano: 2007-04-12, 14:05 ] no ruszyło się w końcu http://www.urtip.gov...c...3&page=text ciekawe co era na to bo odmawienie rozwiązania w tym...
Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=332


Temat: problem z pobieraniem plików
napisałem że nie jestem tego pewien że tak jest i żeby sobie gdzieś poszukał i sprawdził :roll: [ Dodano: 2009-12-07, 20:41 ] Rozwiązanie umowy nie takie trudne Okazuje się, że rozstanie z dotychczasowym operatorem Internetowym wcale nie musi być takie trudne. Jak podaje Gazeta Prawna, każda umowa o świadczenie usług internetowych można wypowiedzieć pod warunkiem zachowania wymogów przewidzianych w regulaminie. Jak pisze Gazeta Prawna, przyszły abonent przystępujący do zawarcia umowy z operatorem na świadczenie usług internetowych, powinien dokładnie zapoznać się nie tylko z treścią umowy, lecz również z regulaminem, ogólnymi warunkami umów, a także z wzorem umowy, jeżeli jest on stosowany. Warto dokładnie poznać nie tylko warunki korzystania przez abonenta z tych usług, ale również warunki, jakie musi spełnić, rezygnując z usług świadczonych przez tego operatora jeszcze przed upływem terminu, na który umowa została zawarta - zwraca uwagę Gazeta Prawna. Gazeta zauważa, że należy pamiętać, iż przyczyną rezygnacji wcale nie musi być niewywiązywanie się z warunków umowy przez operatora. Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę, ponieważ chce zmienić operatora, na przykład wówczas, gdy na rynku pojawił się nowy operator oferujący - jego zdaniem - korzystniejsze warunki korzystania z usług internetowych. Informacje o tym, w jaki sposób rozwiązuje się wcześniej, jeszcze przed upływem terminu, umowę z operatorem najczęściej zawierają regulaminy lub ogólne warunki umów, które powinny zostać dołączone abonentowi przy zawarciu umowy. Gazeta Prawna na przykładzie Telekomunikacji Polskiej podaje także, iż przykładowo ze skutkiem natychmiastowym abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony albo nieokreślony. Warunkiem jest podanie przyczyny rozwiązania umowy - przyczyna musi być konkretna i być ujęta w regulaminie. :roll: :roll:
Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=6523


Temat: Rozwiązanie umowy o neostradeTP - jak napisać wypowiedzenie?
Polską S. A., na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usługi neostrada tp z dnia ....................... nr......................., której jestem stroną, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Ponadto uprzejmie informuję, iż w świetle art. 59 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku zmiany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, z tytułu braku akceptacji przez abonenta zmian, dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w tym również roszczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 6 ww.ustawy. ..................................................... podpis abonenta No i nie wiem jak to przerobić to na wypowiedzenie z umowy wraz z zakończeniem trwania tej umowy Dodam, że osobiste stawienie się osoby w salonie TP na którą jest podpisana umowa jest nie możliwe... Liczę na waszą pomoc
Źródło: forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?t=5023


Temat: Rozwiązanie umowy do 10 dni.
jeśli kupiłeś przez eshop możesz bez problemu rozwiązać umowę w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny [ Dodano: 2008-09-25, 14:20 ] oto treść regulaminu: # Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. # Termin 10-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru lub od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. # Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie wręczony Kupującemu, w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży - wraz z dostarczonym Towarem, a w przypadku Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wraz z dostarczeniem przez Kuriera dokumentów umowy. # W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega ... zarządu. # Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. # Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury). # Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze ... przez Operatora powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. # Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący. # Zwrot Towaru i odstąpienie od umowy może nastąpić tylko poprzez wysłanie Towaru i dokumentu odstąpienia od umowy na adres: eShop Play Germanos, Ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa # Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Towaru. # W przypadku pozytywnego ... Sprzedawca dostarczy przesyłkę na jego koszt na wskazany przez niego adres. # Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom prawo do odstąpienia od umowy/zakupu w ciągu 10 dni nie przysługuje.
Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=3719


Temat: Można zrywać umowy promocyjne z Erą!
Można zrywać umowy promocyjne z Erą! http://images21.fotosik.pl/106/67a0679da6e02694.jpg Znamy już treść opinii prawnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmian regulaminu sieci Era. Klienci którzy nie zgadzają się z postanowieniami nowego regulaminu będą mogli wypowiedzieć umowy promocyjne bez konieczności opłacania kar. Stanowisko UKE: W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącymi uprawnienia abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w związku ze zmianą regulaminu dokonaną przez jego dostawcę usług telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawia co następuje. Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dalej zwaną Ustawą. Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany. Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek informowania o zmianie nie jest zależny od ... uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iż „zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym faktem zmiany regulaminu” (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. ... drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kc, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym. Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje ... z dniem 15 marca 2007 r. (data pisma wysyłanego do abonentów) zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zdaniem Spółki nie będąca ... powiadomienia abonenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany został termin powiadomienia abonenta przed wejściem tych zmian w życie. Prezes UKE stwierdza, iż w związku z dokonaniem w marcu 2007 r. zmian w obowiązującym od dnia 1 października 2003 r. Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, abonentom, którzy tych zmian nie zaakceptują przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Wzory rozwiązania umowy KLIK Źródło:Media2.pl
Źródło: shareosiol.com/index.php?showtopic=26623


Temat: Słownik frazeologiczny
" /># generowanie rozwiązań = zajęcia szejka w haremie # gęstość rozkładu = miara strat po bitwie # graf zorientowany = niemiecki arystokrata, który wie o co chodzi # grupa łączna = ekipa Telekomunikacji Polskiej # iteracja odwrotna = sposób pisania, np. w języku arabskim (od prawej do lewej) # kombinacja liniowa = wyszukiwanie dogodnych połączeń lotniczych # kryterium stabilności = test ... psychicznego w społeczeństwie # reprezentacja zmiennopozycyjna dziesiętna = drużyna piłki nożnej, w której każdy może zastąpić każdego, oprócz bramkarza # retrakcja = odbudowana elektryczna linia kolejowa # rozwiązanie układu = anulowanie umowy # rozwiązanie przybliżone = przyspieszenie porodu # rozwiązanie w postaci uwikłanej = poplątanie się sznurowadła w czasie rozsznurowywania # równanie = wgłębienie na przeczenie # równanie ciepła = klimatyzacja # ... = przeobrażenie się partii socjaldemokratycznej w komunistyczną # warunek jednorodności = występuje w obecnym chińskim prawie rodzinnym # wektor = droga kolejowa przygotowana na zimę # wzór prostokątów = kwadrat #...
Źródło: pi.math.uni.wroc.pl/viewtopic.php?t=1700


Temat: [TOT] Jesli ktos chce powiedziec Idei papa...
przed 31.12.2003 bez jakichkolwiek kar za przedterminowe zerwanie umowy. Czyli zostawiamy sobie telefonik, rezygnujemy z umowy i w styczniu podpisujemy nową umowę niekoniecznie w Idei. Więcej na http://groups.google.pl/groups?dq=&hl=p ... start%3D75 i http://groups.google.pl/groups?dq=&hl=p ... start%3D25 O to Art. 384 Kodeksu Cywilengo Art. 384. (147) § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy. § 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. § 3. (148) (uchylony). § 4. (149) Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać ... strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. przykładowy wzór pisma: PTK Centertel Sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a Proszę o zerwanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy PTK Centertel a numerem xxx xxx xxx w związku z wprowadzeniem nowego "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej GSM 900/1800 z dn. 28.10.2003" wchodzącego w życie 01.01.2004 r. Wprowadzenie wspomnianego regulaminu jest jednostronne i nie przewidziane w "Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej GSM 900/1800 z dn. 19.06.2001", którego treści zobowiązałam się przestrzegać. Różnice pomiędzy regulaminami dotyczą m.in. terminu płatności zobowiązań i są niekorzystne dla abonenta. W związku z powyższym proszę o rozwiązanie umowy ze skutkiem prawnym na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego bez ponoszenia z mojej strony dodatkowych kosztów. Swoją postawę motywuję Art. 384. § 1. Kodeksu cywilnego, który stwierdza: "Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy." Podpisując umowę w dniu xx xx xxxx nie mogłam zatem znać postanowień regulaminu uchwalonego w dniu 28.10.2003, który ma być mi narzucony od 01.01.2004 r. Odmawiam przyjęcia postanowień "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej GSM 900/1800 z dn. 28.10.2003" i wnioskuje o rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów z mojej strony. Była to umowa zawarta w dniu xx xx xxxx...
Źródło: forum.battlefield1942.pl/viewtopic.php?t=3237


Temat: Badboy klient.
A jak klienta będzie przerażało słowo umowa? – pytała w pracy na Słowacji dziennikarka. - Wyłączysz nagrywanie, ten plik potem wywalimy i przystąpisz do nagrywania drugiego pliku – pada odpowiedź. Inny pracownik dodaje – W razie, gdyby ta umowa stanęła jako przedmiot sporu w sądzie, to musi być ugoda. Minimum ugoda; nie może być po naszej stronie winy. - Czyli jak tę umowę można wcisnąć między słowa? Co można powiedzieć? - Dla potrzeb tej umowy zweryfikuję teraz dane osobowe. To załatwia sprawę, a klient tego nie usłyszy. Według rzecznika TELE2 odpowiedzialność za wprowadzanie ... telekomunikacji w imieniu klienta. Klient podpisując potwierdzenie odbioru tego listu tak naprawdę podpisuje umowę preselekcji. W konsekwencji oznacza to, że klient będzie płacił podwójnie. Abonament w TPSA, a za połączenie w ... przyklejony do koperty, a nie jest wewnątrz koperty, odpowiada - To musi być na kopercie, bo partner – Poczta, stwierdził, że to jest technicznie najbardziej wykonalne i najtańsze rozwiązanie, i wygodne ... Radosław Kazimierski. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po obejrzeniu naszego materiału stwierdziła – Jest to zwykłe oszustwo i nieuczciwe skłonienie abonenta do zawarcia umowy bez świadomej zgody. Znamy te sytuacje ze skarg. Nie mieliśmy do tej pory pojęcia, że jest to świadoma taktyka, która ma na celu masowe oszukiwanie klientów. Od środy na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej umieszczone będą wzory pism, które mogą pomóc oszukanym ludziom w wycofaniu się z nieuczciwie zawartej umowy. źródło: onet.pl
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=4097


Odnośniki
Powered by WordPress, © Feidie - pierwszy wpis